شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو
  

حفظ ، احیا و نگهداری موزه ها و اشیا تاریخی و فرهنگی


تعداد بازدید : 329

زیرخدمت ها

1.  نظارت بر اقدامات عمرانی در انواع موزه ها (کاخ موزه ها، سایت موزه ها و اکو موزه ها) 

2. مرمت اموال منقول فرهنگی،تاریخی(بخش دولتی و خصوصی)

3. حفاظت و نگهداری اموال منقول فرهنگی،تاریخی(بخش دولتی و خصوصی)

4. حمایت از آزمایشگاه ها و کارگاههای حفاظت و مرمت اموال فرهنگی، تاریخی

طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت