شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو
  

بررسی و نظارت برکسری اموال امنای اموال و سرقت اموال فرهنگی تاریخی


تعداد بازدید : 950

زیرخدمت ها

1. بررسی کسری اموال امنای اموال و سرقت اموال فرهنگی تاریخی

راهنمای دریافت خدمت

آیین نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیت‌های امین اموال منقول فرهنگی، تاریخی

اعلام زمان ارائه خدمت در ایام هفته و سال

روزهای کاری رسمی (ساعت 8 تا 16)

اعلام زمان تحویل درخواست

در اسرع وقت

اعلام نحوه درخواست خدمت

از طریق مکاتبه

اعلام نحوه تحویل خدمت

از طریق مکاتبه

واجدین شرایط دریافت خدمت

موزه های تحت پوشش ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استانها

هزینه و شیوه واریز

رایگان

مراحل انجام کار

براساس فرایند طراحی شده قابل بارگذاری است

مدارک مورد نیاز

دفاتر دولتی
تصاویر شئ
صورتجلسه مربوطه

شماره تماس

معاونت میراث فرهنگی 61063141

شناسنامه خدمت

طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت