شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو
  

نظارت و کنترل ورود اموال فرهنگی تاریخی


تعداد بازدید : 1147

زیرخدمت ها

1.تعیین جایگاه ثبتی اموال فرهنگی تاریخی

2.نظارت بر ورود اشیاء فرهنگی تاریخی به موزه های سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

3.خرید اموال منقول فرهنگی تاریخی مجاز در درست مردم

4.مستندنگاری و ساماندهی اطلاعاتی عمومی و تخصصی موزه ها

5. استرداد اشیاء فرهنگی تاریخی به کشور

راهنمای دریافت خدمت

دستورالعمل‌های مربوطه

اعلام زمان ارائه خدمت در ایام هفته و سال

روزهای کاری رسمی (ساعت 8 تا 16)

اعلام زمان تحویل درخواست

به محض ورود اشیا به موزه

اعلام نحوه درخواست خدمت

از طریق مکاتبه

اعلام نحوه تحویل خدمت

از طریق مکاتبه

واجدین شرایط دریافت خدمت

موزه های تحت پوشش ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استانها

هزینه و شیوه واریز

رایگان

مراحل انجام کار

براساس فرایند طراحی شده قابل بارگذاری است

مدارک مورد نیاز

فرمهای مربوطه

شماره تماس

معاونت میراث فرهنگی 61063141

طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت