شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو
  

ارائه آمار تحلیلی حوزه گردشگری


تعداد بازدید : 951

زیرخدمت ها

ارائه آمار تحلیلی حوزه گردشگری

راهنمای دریافت خدمت

مراجعه به کارشناس آمار

اعلام زمان ارائه خدمت در ایام هفته و سال

در ساعات و ایام اداری

اعلام زمان تحویل درخواست

یک روز

اعلام نحوه درخواست خدمت

تقاضانامه کتبی

اعلام نحوه تحویل خدمت

حضوری با الکترونیکی

واجدین شرایط دریافت خدمت

ذی نفعان بخش دولتی و خصوصی و پژوهشگران صنعت گردشگری

هزینه و شیوه واریز

رایگان

مراحل انجام کار

درخواست کتبی متقاضی، بررسی و دستور مقام مافوق و تدوین و ارائه اطلاعات به متقاضی

مدارک مورد نیاز

ارائه معرفی نامه از مراکز معتبر

سوالات متداول

آمار گردشگران ورودی و خروجی، هزینه کرد گردشگران، ملیت، مکان های بازدید شده، نوع گردشگری و ...

شماره تماس

معاونت گردشگری 66582168

طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت