شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو
  

اعطای نشان مرغوبیت محصولات صنایع دستی

زیرخدمت ها

اعطای نشان مرغوبیت محصولات صنایع دستی

راهنمای دریافت خدمت

1- اعلام فراخوان مسابقه و اطلاع رسانی مناسب و گسترده به هنرمندان در اسرع وقت
2- تکمیل و نظارت بر اطلاعات مندرج در فرم متقاضیان شرکت در برنامه نشان ملی
تذکر: آثاری که فرم تقاضانامه آنها ناقص و یا فاقد تأییدیه کارشناس و معاون صنایع دستی استان باشد پذیرفته نخواهد شد.
3- اجرای داوری اولیه در استان توسط کارشناسان متخصص و صاحبنظران استان
4- ارسال آثار به مناطق محل برگزاری(مناطق پنجگانه صنایع دستی) به انضمام فرم و شناسنامه اثر
5- تذکر: شایان ذکر است پذیرش آثار ارسالی از استانها مشخصاً در تاریخ ذکر شده بر اساس مناطق امکان پذیر است و پس از تاریخ یاد شده از پذیرش هر گونه اثر خود داری خواهد شد.
تذکر: دبیرخانه مرکزی از پذیرش آثار بیش از تعداد تعیین شده استان خود داری خواهد کرد. لذا شایسته است نسبت به انتخاب دقیق و مناسب آثار توجه لازم به عمل آید.

اعلام زمان ارائه خدمت در ایام هفته و سال

بصورت دوره

اعلام زمان تحویل درخواست

سه ماهه سوم سال

اعلام نحوه درخواست خدمت

بصورت الکترونیکی

اعلام نحوه تحویل خدمت

بصورت حضوری

واجدین شرایط دریافت خدمت

صنعتگران خلاق و نوآور

هزینه و شیوه واریز

بصورت رایگان

مراحل انجام کار

فرایند کارگاهی توسط متقاضی و فرایند داوری توسط اداره کل

مدارک مورد نیاز

مجوزهای سه گانه صنایع دستی و فارغ التحصیلان رشته های صنایع دستی و مرتبط

سوالات متداول

سوال 1- نشان مرغوبیت محصول دارای چه ویژگی هایی می باشد ؟ 

 خلاقیت ، سطح کیفی مطلوب و امکان تولید

 سوال2- هر چند سال یک بار برگزار می شود ؟ هر 2 سال یک بار

شماره تماس

61063429

طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت