شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو
  

اعتباربخشي گشت های دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري

زیرخدمت ها

1.تأیید درخواست گشت دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري

2.صدور یا تمدید کارت راهنمايان گشت

3.ابطال کارت راهنمايان گشت

4.تغییر کارت راهنمايان گشت

5.صدور گواهینامه حرفه ای گردشگری سلامت

راهنمای دریافت خدمت

به منظور راهنمایی متقاضیان بند ب برای ثبت نام و درج کامل مشخصات و مدارک درخواستی و همچنین ادامه روند مربوط به صدور مجوز از جمله معرفی نام و مکان و ضمانت نامه و سایر مراحل مربوط به تمدید و ... در ورود به سامانه در صفحه اول درج شده است.

اعلام زمان ارائه خدمت در ایام هفته و سال

در طول ساعات اداری روزهای کاری هفته

اعلام زمان تحویل درخواست

متقاضی از زمان شروع ثبت درخواست طی بازده زمانیه 72 ساعت نسبت به تکمیل سامانه اقدام نماید و پس از تکمیل درخواست با گرفتن کد رهگیری و کد ناجا گشت خود را برگزار می نماید.

اعلام نحوه درخواست خدمت

مراجعه به سایت ta.mcth.ir

اعلام نحوه تحویل خدمت

ثبت نام در سامانه به صورت آنلاین و اینترنتی انجام می شود.

واجدین شرایط دریافت خدمت

تمامی دافتر خدمات مسافرتی جهت برگزاری تور

هزینه و شیوه واریز

مبلغی دریافت نمی شود.

مراحل انجام کار

ثبت درخواست و تکمیل کلیه اطلاعات مربوط به گشت (وردی.خروجی.مستقل) اعم از مشخصات راهنما و مدارک مربوط به آن و در مرحله بعد تمام اطلاعات گشت اعم از زمان و تاریخ و اسامی مسافران و بیمه نامه های مربوط به آنها و مشخصات وسیله حمل و نقل

مدارک مورد نیاز

- ارايه گواهي عدم سوء پيشينه كيفري موثر از مراجع ذي صلاح
- گواهی عدم اعتياد به مواد مخدر بنا به تأييد مراجع ذي صلاح
- مدرك تحصيلي كارشناسي
- مدرک دوره تخصصي راهنمايان گردشگري
- كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت براي متقاضيان مرد
- تایید سلامت جسماني متناسب با موضوع فعاليت و سلامت رواني به تأييد پزشك معتمد سازمان

شماره تماس

معاونت گردشگری 66582249

مراحل انجام کار به صورت شماتیک

طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت