شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو
  

فروش، نقل و انتقال امانی، ورود و هدیه اشیاء تاریخی فرهنگی مجاز به سازمان

زیرخدمت ها

1. ورود اشیا حاصل از کشف اتفاقی به سازمان 2. ورود اشیاء حاصل از پژوهشهای باستانشناسی به سازمان 3. استرداد خارجی اشیاء تاریخی فرهنگی اعلام شده از طریق مراجع قانونی 4. هدیه اشیاء تاریخی فرهنگی به سازمان بررسی اشیاء توقیفی 5. نقل و انتقال امانی اشیاء تاریخی فرهنگی جهت نمایشگاه های داخلی )درون سازمان( 6. نقل و انتقال امانی اشیاء تاریخی فرهنگی جهت نمایشگاههای خارجی 7. نقل و انتقال قطعی اشیاء تاریخی فرهنگی 8. نقل و انتقال امانی نمونههای مطالعاتی جهت انجام پژوهش 9. نقل و انتقال امانی اشیاء تاریخی فرهنگی جهت غنی-سازی موزهها 10. نقل و انتقال امانی اشیاء تاریخی فرهنگی )کمتر از یك روز( جهت انجام مطالعات 11. نقل وانتقال قطعی نمونههای آزمایشگاهی به خارج از کشور 12. تبدیل وضعیت اموال منقول تاریخی فرهنگی از جایگاه موزهای به غیر موزهای 13. نقل و انتقال امانی اشیاء تاریخی فرهنگی به خارج از کشور جهت انجام مطالعات یا مرمت 14. نقل و انتقال امانی اشیاء تاریخی فرهنگی جهت انجام مرمت 15. پیگیری اشیاء سرقتی 16. فروش اشیاء تاریخی فرهنگی مجاز به سازمان اموال تملیكی 17. بررسی حوادث رخ داده برای اشیاء تاریخی فرهنگی 18. رسیدگی به کسری اشیاء تاریخی فرهنگی 19. امحاء اشیاء تقلبی

راهنمای دریافت خدمت

فروشندگان اشیاء فرهنگی تاریخی فرهنگی می توانند با مراجعه به سایت سامانه جامع اموال فرهنگی تاریخی از طریق مرورگر گوگل کروم وارد شده و راهنمای مربوط به فراید مذکور را دریافت نمایند.

اعلام زمان ارائه خدمت در ایام هفته و سال

ایام هفته روزه های شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:00 الی 16 به غیر از روزه ای پنجشنبه، جمعه و تعطیلات رسمی

اعلام زمان تحویل درخواست

کلیه درخواست ها پس از ثبت در سامانه مذکور توسط کارشناسان ستادی ارزیابی و در صورت تایید اولیه جهت خرید، نسبت به تعیین زمان جلسه هیات کارشناسی به منظور رویت اثر و ارزش گذاری اقدام می گردد.

اعلام نحوه درخواست خدمت

مرحله اول:ثبت درخواست از طریق سامانه به صورت حضوری به سازمان ستاد
مرحله دوم:کارشناسی اولیه آثار توسط کارشناسان ستاد و تعیین تایید اولیه جهت خرید
مرحله سوم:تعیین زمان جلسه هیات کارشناسی به منظور بازدید و ارزیابی ریالی آثار

اعلام نحوه تحویل خدمت

1- ثبت درخواست از طریق سامانه
2- ارسال درخواست از طریق فاکس و ارسال درخواست به آدرس پستی سازمان
3- تحویل درخواست به صورت حضوری

واجدین شرایط دریافت خدمت

این خدمت شامل تمامی عموم دارندگان اشیاء تاریخی،فرهنگی مجاز می باشد.

هزینه و شیوه واریز

کلیه مراحل خدمات به مراجعه کنندگان به صورت رایگان می باشد.

مراحل انجام کار

مراجعه به سایت جام
تکمیل فرم تقاضا
پیگیری پرونده از طریق سامانه مزبور
ارسال اصل مدارک درخواستی مورد نیاز اداره کل موزه ها (در صورت تایید خرید)

مدارک مورد نیاز

1- در زمان ثبت درخواست از سوی متقاضی نامه درخواست به همراه تصاویر اشیاء آپلود شود.

2- هنگام تایید آثار جهت خرید توسط سازمان و ارزیابی ریالی آنها و پس از اعلام قیمت کارشناسی توسط هیات عالی کارشناسی می بایست مدارک زیر جهت دریافت مبلغ تعیین شده به ذیحسابی سازمان توسط متقاضی آپلود شود.
1-2:کپی کارت ملی
2-2:شماره حساب شبا

سوالات متداول

1- چه نوع آثاری توسط سازمان خریداری می شود؟

اشیاء فرهنگی، تاریخی مجاز شامل نسخ خطی، فرش، منسوجات، نقاشی، مینیاتور، قلمدان و بر اساس نیاز موزه ها و مخازن کشور اقدام می گردد.

2- آیا اشیای زیرخاکی (حاصل از حفاری) نظیر سکه،مجسمه و پیکره ها و آثر متعلق به دوره های پیش از تاریخ یا دوران تاریخی نیز خریداری می گردد؟

خیر،خرید آثار تاریخی،فرهنگی حاصل از کاوش های مجاز و غیرمجاز ممنوع می باشد.

3- درب،قطعات گچ بری یا کاشی کاری متعلق به بناها قابل خریداری است؟

خیر،عناصر وابسته به تزیینات معماری ممنوع می باشد.

شماره تماس

معاونت میراث فرهنگی 61063347

مراحل انجام کار به صورت شماتیک

شناسنامه خدمت

طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت