جستجو
  

ارائه مجوز تاسیس موزه های دولتی و خصوصی

ارائه مجوز تاسیس موزه های دولتی و خصوصی

زیرخدمت ها

1. صدور مجوز تاسیس موزه های تخصصی دستگاههای اجرایی
2. صدور مجوز تاسيس موزه خصوصي

شناسنامه خدمت

طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت