جستجو
  

حفظ و احیاء بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی

جهت آگاه از روند حفظ و احیاء بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی اینجا کلیک کنید.

زیرخدمت ها

1. حفاظت، مرمت و احیاء بناها، بافت ها و محوطه هاي تاريخي
2. مراقبت (حفاظت فيزيكي) از بناها، محوطه ها و بافت هاي فرهنگي و تاريخي
3. راهبری حفاظت، مرمت و احیاء بناهای مهم تاریخی

شماره تماس

معاونت میراث فرهنگی 61063141

شناسنامه خدمت

طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت