جستجو
  

حمایت و نظارت بر تولید انفرادي صنایع دستی

جهت آگاهی از روند حمایت و نظارت بر تولید انفرادي صنایع دستی اینجا کلیک کنید.

زیرخدمت ها

1.صدور و تمدید پروانه تولید انفرادی هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی
2.نظارت بر پروانه انفرادی صنایع دستی
3.حمایت بیمه ای از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

اعلام زمان ارائه خدمت در ایام هفته و سال

صدورمجوز: بین 6 ماه تا 3 سال برحسب مالکیت کارگاه موردفعالیت ( ملکی یا استیجاری )

اعلام زمان تحویل درخواست

صدورمجوز: مراجعه متقاضیان به سامانه هوشمند صنایع دستی ( my.mcth.ir ) بصورت شخصی و یا ازطریق دفاترپیشخوان دولت - ثبت نام از متقاضی و تکمیل فرمهای مربوطه توسط ایشان طبق راهنمای موجود- ذخیره اطلاعات درسامانه توسط متقاضی و دریافت کد رهگیری - اطلاع رسانی به متقاضی درهرمرحله ، تا زمان دریافت مجوز - قرارگرفتن پرونده متقاضی درکارتابل معاونت صنایع دستی استان متبوعه براساس حوزه فعالیت متقاضی - مشاهده و ارجاع پرونده ازطریق معاونت استان به کارشناس مربوطه - بررسی پرونده توسط کارشناس فنی استان - درصورت تائید مدارک و پرونده ، تعیین بازه زمانی جهت بازدید و اطلاع رسانی زمان آن به متقاضی - درصورت عدم تائید مدارک ، عودت پرونده به کارتابل متقاضی و اعلام دلایل برگشت ( نقص پرونده ، رد پرونده و ....)‌ جهت اطلاع و یا رفع نواقص موجود-درصورت تائید مدارک متقاضی، اعلام بازه زمانی جهت بازدید ازکارگاه و محل فعالیت متقاضی - ثبت و اعلام نتایج بازید- درصورت تائید فعالیت متقاضی ، چاپ مجوز و ارسال آن جهت امضاء معاون و مدیرکل استان- الحاق هولوگرام برمجوزهای صادرشده - اطلاع رسانی و تحویل مجوز به متقاضی

اعلام نحوه درخواست خدمت

صدورمجوز: خدمت رسانی سازمان، کاملا" الکترونیکی بوده و محدودیت زمانی ندارد - زمان تشکیل پرونده به ساعت تکمیل فرمها و مدارک توسط متقاضی دارد- اززمان ثبت نام تا تحویل مجوزحدودأ 30 تا 45 روز زمان لازم می باشد - اززمان تشکیل پرونده ، مراحل رسیدگی درهرمرحله بصورت پیامک به متقاضی اطلاع رسانی می شود.یک ساله

اعلام نحوه تحویل خدمت

صدورمجوز: برای درخواست خدمت هرسه حالت قید شده امکان پذیراست : 1- ثبت نام بصورت اینترنتی و توسط خود متقاضی درسامانه 2- ثبت نام ازطریق دفاترپیشخوان دولت 3- درموارد خاص مراجعه حضوری و ثبت نام ازطریق کارشناس استان

واجدین شرایط دریافت خدمت

صدورمجوز: نحوه ارسال مجوز بستگی به انتخاب اولیه متقاضی داشته که اعلام نموده مجوز را بصورت فیزیکی و یا ازطریق پست دریافت نماید.

هزینه و شیوه واریز

رایگان

مراحل انجام کار

صدورمجوز: کلیه اشخاص حقیقی فعال دربخش صنایع دستی که دارای مهارت فنی لازم بوده و شامل عموم مردم نمی شود.

مدارک مورد نیاز

صدورمجوز: صدور مجوزبرای اشخاص حقیقی و صنعتگران فعال صنایع دستی نظارت بر کار گاه های تولیدی انفرادی

سوالات متداول

صدورمجوز: مراجعه متقاضیان به سامانه هوشمند صنایع دستی ( my.mcth.ir ) بصورت شخصی و یا ازطریق دفاترپیشخوان دولت- ثبت نام از متقاضی و تکمیل فرمهای مربوطه توسط ایشان طبق راهنمای موجود- ذخیره اطلاعات درسامانه توسط متقاضی و دریافت کد رهگیری- اطلاع رسانی به متقاضی درهرمرحله ، تا زمان دریافت مجوز- قرارگرفتن پرونده متقاضی درکارتابل معاونت صنایع دستی استان متبوعه براساس حوزه فعالیت متقاضی- مشاهده و ارجاع پرونده ازطریق معاونت استان به کارشناس مربوطه - بررسی پرونده توسط کارشناس فنی استان- درصورت تائید مدارک  و پرونده ، تعیین بازه زمانی جهت بازدید و اطلاع رسانی زمان آن به متقاضی-درصورت عدم تائید مدارک ، عودت پرونده به کارتابل متقاضی و اعلام دلایل برگشت ( نقص پرونده ، رد پرونده و ....)‌ جهت اطلاع و یا رفع نواقص موجود-درصورت تائید مدارک متقاضی ، اعلام بازه زمانی جهت بازدید ازکارگاه و محل فعالیت متقاضی- ثبت و اعلام نتایج بازید- درصورت تائید فعالیت متقاضی ، چاپ مجوز و ارسال آن جهت امضاء معاون و مدیرکل استان - الحاق هولوگرام برمجوزهای صادرشده- اطلاع رسانی و تحویل مجوز به متقاضی

شماره تماس

معاونت صنایع دستی 61063301

شناسنامه خدمت

طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت