جستجو
  

ارائه مجوزهای بهره برداری از تاسیسات گردشگری

جهت آگاهی از روند نظارت و ارزیابی تاسیسات گردشگری و صدور مجوزهای مربوطه به آدرس my.mcth.ir مراجعه فرمایید.

زیرخدمت ها

1.درجه بندی و صدور گواهینامه تاسیسات گردشگری
2.صدور مجوز ارزیابان و مدیران فنی طرح تطبیق تاسیسات گردشگری
3.صدور مجوز فعالیت شرکت های طرح تطبیق تاسیسات گردشگری
4.نظارت بر عملکرد شرکت ها و عوامل ارزیابی طرح تطبیق تاسیسات گردشگری
5.نظارت بر تاسیسات گردشگری

اعلام زمان ارائه خدمت در ایام هفته و سال

در ساعات اداری روزهای کاری هفته

اعلام زمان تحویل درخواست

به صورت مکاتبه ای و تلفنی

اعلام نحوه درخواست خدمت

درخواست به صورت مکتوب

اعلام نحوه تحویل خدمت

به صورت مکاتبه ای و تلفنی

واجدین شرایط دریافت خدمت

عوامل اجرایی طرح تطبیق: کلیه افراد متقاضی ارزیابی تاسیسات گردشگری که دارای سابقه کار در زمینه گردشگری بوده و دوره های آموزشی مورد نظر را گذرانده باشند.
واحدهای مشمول طرح تطبیق: کلیه تاسیسات گردشگری دارای ضوابط درجه بندی

هزینه و شیوه واریز

این خدمت به صورت رایگان به متقاضیان ارائه میشود. صرفاً برای ارزیابی تاسیسات گردشگری توسط تاسیسات گردشگری به شرکت های عامل تطبیق طرف قرارداد مطابق با دستورالعمل تعرفه ارزیابی مصوب سازمان هزینه پرداخت می شود.

مدارک مورد نیاز

صدور مجوز ارزيابان:
1- دارا بودن حداقل مدرک کارشناسیدر رشته های تحصیلی مرتبط مطابق دستورالعمل مربوطه
2- دارا بودن حداقل 28 سال سن
3- متدین به دین اسلام یا سایر ادیانی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.
4- داشتن اجازه اشتغال به کار از مراجع ذیصلاح برای اتباع خارجی
5- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه
6- ارائه گواهی عدم اعتیاد
7- انجام خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم(آقایان)
8- ارائه دو قطعه عکس 4*3
9- دارا بودن حداقل 3 سال سابقه کار در زمینه موضوع تخصصی کارشناسی به تشخیص کمیته فنی
10- ارائه گواهی‌نامه پایان دوره آموزشی تربیت نیروی ارزیاب از یکی از مؤسسات آموزشی مورد تأیید سازمان
11- شرکت داشتن در عملیات ارزیابی و درجه‌بندی حداقل «پنج واحد گردشگری»به‌ عنوان کارآموز
12- اخذ کد شناسایی ارزیاب از سازمان
مديران فني:
1- متدین به دین اسلام یا سایر ادیانی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.
2- دارا بودن حداقل 30 سال سن
3- دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی
4- داشتن اجازه اشتغال به کار از مراجع ذیصلاح برای اتباع خارجی
5- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه
6- ارائه گواهی عدم اعتیاد
7- انجام خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم(آقایان)
8- ارائه دو قطعه عکس 4*3
9- دارا بودن حداقل 3 سال سابقه کار در زمینه ارزیابی و ممیزی تأسیسات گردشگری به تشخیص کمیته فنی
10- ارائه گواهی‌نامه پایان دوره آموزشی«تربیت نیروی ارزیاب»
11- ارائه گواهی‌نامه پایان دوره آموزشی«مدیریت فنی» عامل تطبیق
12- اخذ تأییدیه صلاحیت علمی و عملی کمیته فنی
13- اخذ کد شناسایی مدیر فنیاز سازمان
شركتهاي طرح تطبيق:
1- ارائه نامه موافقت از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مورد تقاضا
2- تکمیل فرم تقاضای مجوز فعالیت عاملیت تطبیق(صفحه20 شیوه‌نامه درجه‌بندی)
3-ارائه اساسنامه شرکت
4- مستندات مربوط به «اجاره‌نامه»یا «سند مکان شرکت»
5- ارائه رزومه‌ای از فعالیت‌های شرکت الزاماً در سر برگ شرکت
6- مدارک شناسایی اعضای هیأت مدیره شرکت(شناسنامه- کارت ملی- رزومه)
7- مدارک مدیرعامل شرکت(شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت{آقایان}، مدرک تحصیلی، رزومه کامل، گواهی عدم اشتغال به سایر مشاغل{صفحه 21 شیوه‌نامه درجه‌بندی})
8-گواهی عدم اعتیاد و عدم سوءپیشینه{پس از تأیید از سوی کمیته فنی طرح تطبیق}
9- معرفی مدیر فنی طرح تطبیق(شخص معرفی شده باید «دارای گواهینامه آموزشی دوره«تربیت نیروی ارزیاب» و «مدیریت فنی»بوده و حد نصاب نمره را در مصاحبه علمی و عملی کمیته فنی طرح تطبیق، کسب نماید).
10- هر یک از مدارک ارسالی باید «دارای مهر شرکت»باشند.
11- ارائه تصاویر همه مدارک مورد نیاز(اسکن شده) در قالب لوح فشرده(CD)
12- مطرح کردن موضوع تأسیس شرکت عامل تطبیق در کمیته فنی و دریافت تأیید صلاحیت
گواهينامه درجه بندی تاسيسات گردشگري:
1- عقد قرار ارزیابی مابین واحد گردشگری و شرکت عامل تطبیق دارای مجوز
2- انجام عملیات ارزیابی از سوی شرکت عامل تطبیق و ارائه گزارش به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
3- تشکیل کمیسیون درجه بندی استان و بررسی گزارش ارزیابی واحد گردشگری
4- تعیین درجه واحد در کمیسیون درجه بندی استان و درج در صورتجلسه
5- اعلام مصوبه کمیسیون درجه بندی استان از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان به اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری
6- بررسی مستندات مربوطه و صدور گواهینامه درجه بندی تاسیسات گردشگری
7- ابلاغ گواهینامه به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان جهت اراه به واحد گردشگری

شماره تماس

معاونت گردشگری 66582168

شناسنامه خدمت

طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت