جستجو
  

ارائه مجوز تاسیس موزه های دولتی و خصوصی

نظارت بر تاسیس و فعالیت تشکل های حرفه‌ای گردشگری

ارائه مجوزهای مطالعات باستان شناسی و فعالیت موسسات مدیریت، مرمت و احیاء آثار فرهنگی و تاریخی

راه اندازی خانه های صنایع دستی

شناسایی و حفاظت پایگاههای میراث فرهنگی ملی و جهانی

پاسخ به استعلامات دستگاه ها در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

اطلاع رسانی و معرفی جاذبه ها و ظرفیت های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

جهت آگاه از روند حفظ و احیاء بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی اینجا کلیک کنید.

جهت آگاهی از روند صدور پروانه تجارت اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز و نظارت بر برگزاری حراج ها اینجا کلیک کنید.

جهت آگاهی از روند بررسی و نظارت برکسری اموال امنای اموال و سرقت اموال فرهنگی تاریخی اینجا کلیک کنید.

طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت